SZUKAJ
 
15
KWIETNIA   2024
Zaproponuj artykuł
 

Bp Tomasik: oddajcie głos za pełnym świętowaniem niedzieli

Data publikacji: 2014-01-14 14:00  |  Data aktualizacji: 2014-01-14 16:57:00
Bp Tomasik: oddajcie głos za pełnym świętowaniem niedzieli

Bp Henryk Tomasik zachęca radomian do udziału w konsultacjach dotyczących świętowania niedzieli. Prezydent Radomia zarządził je w odpowiedzi na inicjatywę mieszkańców i rady miejskiej. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat ograniczenia godzin pracy placówek handlu detalicznego w niedziele.

 

W odezwie skierowanej do wiernych biskup radomski Tomasik napisał, że przykazania Boże i kościelne uczą "Pamiętaj, abyś dzień święty święcił!" oraz "W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymać się od prac niekoniecznych". Przypomniał też, że związek wiary z życiem w szczególny sposób wyraża się w sposobie przeżywania dnia świętego.

 

W dalszej części listu bp Tomasik napisał, że niedziela jest darem i zadaniem. - Składamy wyrazy szacunku osobom, które, ze względu na dobro drugiego człowieka muszą pełnić służbę związaną z wykonywanym zawodem. Z wdzięcznością patrzymy także na różne inicjatywy parlamentarne i społeczne dotyczące świętowania niedzieli. Katechizm Kościoła Katolickiego uczy nas, że "świętowanie niedziel i dni świątecznych wymaga wspólnego wysiłku" oraz, że "każdy chrześcijanin powinien unikać narzucania - bez potrzeby - drugiemu tego, co przeszkodziłoby mu w zachowywaniu Dnia Pańskiego" - podkreśla biskup radomski. Nawiązując do Katechizmu Kościoła Katolickiego przypomniał, że "pomimo przymusu ekonomicznego władze publiczne powinny czuwać nad zapewnieniem obywatelom czasu przeznaczonego na odpoczynek i oddawanie czci Bogu. Pracodawcy mają analogiczny obowiązek względem swoich pracowników".Źródło: PCh24.pl