SZUKAJ
 
15
KWIETNIA   2024
Zaproponuj artykuł
 

Homoseksualne adopcje w Polsce - będą dostępne, jeśli Sejm uchwali ustawę o in vitro

Data publikacji: 2015-06-18 10:46  |  Data aktualizacji: 2015-06-18 14:51:00
Homoseksualne adopcje w Polsce - będą dostępne, jeśli Sejm uchwali ustawę o in vitro

Rząd Ewy Kopacz i koalicja PO-PSL realizują skrajnie radykalne postulaty środowisk LGBT, wprowadzając "tylnymi drzwiami" możliwość adoptowania dzieci przez pary homoseksualne. Jak to możliwe? Dzięki nowej ustawie o in vitro, która w ostatnim rozdziale, w art. 91 pkt 3 przewiduje wprowadzenie do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego art. 75 tworzącego możliwość uzyskania statusu prawnego ojca mężczyźnie względem obcego mu dziecka poczętego in vitro. Internauci już protestują w tej sprawie.

 

Zgodnie z proponowaną w rządowym projekcie ustawy o leczeniu niepłodności treścią nowego art. 75 k.r.o., do uznania ojcostwa dziecka poczętego wskutek zabiegu sztucznego zapłodnienia wystarczy złożenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego dwóch oświadczeń. Jedno to oświadczenie matki-surogatki (która -zapewne odpłatnie - urodzi dziecko i zrzeknie się praw do niego), drugie zaś to oświadczenie mężczyzny, którego wskaże ona jako ojca.


Sejm został o tym kontrowersyjnym rozwiązaniu poinformowany w opinii Sądu Najwyższego, którą jednak została kompletnie zlekceważona przez posłów z komisji zajmującej się tym projektem. W opinii SN czytamy, że rozwiązanie to „pozostawia wykreowanie rodzinnego stosunku prawnego ojcostwa pomiędzy osobami obcymi poza wszelką kontrolą”. Sąd Najwyższy w swej opinii wzywał Sejm do poważnego przemyślenia tego, czy rzeczywiście chce wprowadzać rozwiązanie kreujące „stosunek ojcowski mężczyzny, od którego dziecko nie pochodzi, który nie jest mężem matki w przypadku urodzenia dziecka wskutek zastosowania procedury medycznie wspomaganej prokreacji” (s. 15).

 

W praktyce, jak zauważają prawnicy z Instytutu Ordo Iuris, projektowany przepis umożliwi uzyskanie prawnego statusu ojca mężczyźnie, który nie jest genetycznie spokrewniony z dzieckiem, na podstawie oświadczenia kobiety, którego prawdziwości nie sposób będzie zweryfikować. Jeśli zapis ten Sejm w przyszłym tygodniu uchwali (a jego śladem Senat), a prezydent Komorowski zdąży przed początkiem sierpnia ustawę podpisać, nic nie będzie stało na przeszkodzie, ażeby również mężczyzna niebędący partnerem matki mógł zostać przez nią uznany za ojca. W ten sposób tylnymi drzwiami wprowadza się do polskiego porządku prawnego instytucję macierzyństwa zastępczego (surogacji). Homoseksualiści zyskają bowiem prawne narzędzie pozwalające im na wytworzenie stosunku pokrewieństwa między nimi a dzieckiem matki-surogatki. Wystarczy, że złoży ona oświadczenie uznające danego homoseksualistę za ojca dziecka.

 

W serwisie protestuj.pl trwa akcja wysyłania emaili do posłów Platformy Obywatelskiej, w których protestujący wzywają ich do odrzucenia rządowego projektu ustawy. Sejmowe głosowanie zapowiedziane jest na dni 25-26 czerwca 2015 r. Kliknij, aby dołączyć do akcji.

 

 

Źródło: Instytut Ordo Iuris