SZUKAJ
 
04
MARCA   2024
Zaproponuj artykuł
 

Ideologia gender istnieje!

Data publikacji: 2014-01-23 15:00  |  Data aktualizacji: 2014-01-24 09:25:00
Ideologia gender istnieje!

Zakończyła się konferencja "Gender oczami specjalistów" odbywająca się w sali plenarnej Konferencji Episkopatu Polski. Obecny na niej ks.dr Leszek Woroniecki w swoim wystąpieniu - odpowiadając na krytykę listu biskupów - wskazał na ideologiczny charakter „teorii” gender.

 

Duchowny udowodnił, że wbrew zarzutom o braku wiedzy i ignorancji, stawianym Episkopatowi, ideologia gender istnieje. Główna linia obecnej krytyki dąży bowiem do udowodnienia, że taka ideologia nie istnieje, a interwencja Episkopatu jest próbą tuszowania własnych problemów Kościoła.


Prelegent podjął także polemikę ze stwierdzeniem, według którego zajęcie się gender jest jedynie lokalną specyfiką polskiego Kościoła, że problem ten nie istnieje dla myśli katolickiej na świecie. Wskazał na wiele przykładów, od listu biskupów słowackich, po realizowaną w Niemczech akcję zbierania podpisów przeciwko nowemu, zideologizowanemu programowi wprowadzającemu gender do placówek edukacyjnych. Wskazał także na Francję, gdzie tak „umiarkowany” duchowny jak kard Vingt-Trois sam mówił o „ideologii” gender. W całej Europie Kościół zauważa ten problem i próbuje z nim walczyć, oceniając go jednoznacznie negatywnie. - Temat ten nie został wymyślony przez Kościół w polskim zaścianku – podkreślał duchowny. Dodał, że nie zna przypadku, by Kościół instytucjonalnie występował przeciwko samemu podejmowaniu problematyki płci kulturowej. Podkreślił jednak, że gender studies nie są bezstronną dyscypliną, o czym świadczy fakt propagowania kontrowersyjnych i rewolucyjnych idei. Na niektórych uczelniach jednostki odpowiedzialne za gender studies zamieniają się w polityczne szkółki dla organizacji politycznych i feministek.

 

- Ideologia ta bierze akademickie „gender studies” za punkt wyjścia zwalczając „stereotypy” płci, które chrześcijańska antropologia uznaje za istotne i cenne. W chrześcijańskiej perspektywie płeć wykracza poza płeć biologiczną, wiąże się z duchowością i kulturą człowieka, uznając harmonię między tymi sferami. Ideologia gender z kolei zmierza do całkowitego zakwestionowania istotności płci biologicznej. Domaga się, by wszystkie opcje miały równy status. Świadczy to o ideologicznym charakterze tych „teorii”, domagającej się rekonstrukcji i reinterpretacji norm moralnych. Ma na celu zniesienie normatywnyych aspektów życia religijnego, promuje antropologiczną rewolucję – podkreślał ks. Woroniecki.


PCh24.pl