SZUKAJ
 
15
KWIETNIA   2024
Zaproponuj artykuł
 

Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi Kraków – dzieło katolików, którzy „budzą sumienia Polaków”

Data publikacji: 2020-01-28 14:00  |  Data aktualizacji: 2022-07-27 13:27:00
Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi Kraków – dzieło katolików, którzy „budzą sumienia Polaków”
Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi od ponad 15 lat organizuje Marsze Dla Życia i Rodziny w wielu miastach Polski

Od ponad dwudziestu lat istnieje w Polsce coraz liczniejsze środowisko katolików świeckich, przywiązanych do tradycyjnej pobożności katolickiej i konserwatywnych idei. Uwagę i działalność tych ludzi skupia Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, wraz z funkcjonującą przy nim fundacją Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej - założoną w Krakowie w 2001 roku. Czym zajmuje się Stowarzyszenie, jakie prowadzi kampanie i akcje społeczne - wbrew pozorom i opiniom części mediów, nie ma tu żadnych tajemnic.


Wśród działań Instytutu i Stowarzyszenia wymienić można m.in.: produkcję i kolportaż materiałów dotyczących ważnych spraw społecznych i religijnych, organizację spotkań, konferencji, szkoleń poruszających szeroką tematykę: społeczną, edukacyjną, ewangelizacyjną, polityczną, gospodarczą.

 

Instytut księdza Piotra Skargi - fundacja wspomagająca założone jako pierwsze Stowarzyszenie - to dzieło katolików świeckich, budujących niezależny ośrodek opinii i edukacji w duchu chrześcijańskim, ufundowany na pracy i ofiarności jej wolontariuszy, pracowników i przede wszystkim darczyńców. Środowisko to w swej przeszło dwudziestoletniej misji budzenia sumień Polaków przeprowadziło setki akcji propagujących tradycyjne wartości chrześcijańskie, rodzinne i patriotyczne. Każdy rok działalności zdaje się potwierdzać słuszność obranej misji. Sukcesy prowadzonych kampanii są bezsprzecznym dowodem łaski i opatrzności Bożej udzielanej Stowarzyszeniu Piotra Skargi oraz wszystkim jego darczyńcom przez wstawiennictwo Matki Bożej. 

 

Bronią małżeństwa i rodziny


Rodzina to jedna z podstawowych wartości promowanych przez Instytut i Stowarzyszenie. W ramach licznych kampanii działacze tych organizacji propagują wartości afirmujące życie, od poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Popierają jako jedyny akceptowalny zdrowy model rodziny opartej na uświęconym związku kobiety i mężczyzny. Protestują przeciwko coraz bardziej nachalnej promocji homoseksualizmu, ideologii gender i tzw. związkom partnerskim.

 

W 2016 roku Instytut Ks. Piotra Skargi oraz Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi weszły do składu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Wybieraj życie”. Organizacje te, wraz z Fundacją PRO-Prawo Do Życia, Instytutem na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris i Stowarzyszeniem KoLiber podjęły trud wprowadzenia pod obrady polskiego parlamentu prawodawstwa zapewniającegoo pełną ochronę życia. Komitet przygotował projekt ustawy, który został zgłoszony do Sejmu jako obywatelska inicjatywa ustawodawcza. Pod projektem podpisało się ponad 460 tysięcy Polek i Polaków. Sejm najpierw inicjatywę przyjął i skierował do komisji, po czym – w trakcie drugiego czytania – większością głosów projekt odrzucono.


Z kolei w 2019 roku Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi zorganizowało publiczną petycję pt. "Wyrzućmy konwencję gender z Polski". W inicjatywie tej głównym celem było wywarcie na polityków presji, aby uruchomiona została procedura wypowiedzenia przez Polskę szkodliwej konwencji stambulskiej, przyjętej i ratyfikowanej jeszcze za czasów rządów koalicji PO-PSL. Pół roku później uruchomiono bliźniaczą petycję, ale skierowaną tym razem do Trybunału Konstytucyjnego - w sprawie uznania konwencji stambulskiej za niezgodną z polską konstytucją. Łącznie w obu tych apelach Stowarzyszenie zgromadziło blisko 95 tys. podpisów.

 

Głoszą orędzie Matki Bożej Fatimskiej


Apostolat Fatimy to inicjatywa Stowarzyszenia im. ks. Piotra Skargi zapoczątkowana w 2003 roku, będąca formą modlitewnego i finansowego zaangażowania przyjaciół i dobrodziejów Stowarzyszenia w aktywne propagowanie orędzia Matki Bożej przekazanego przez nią światu w Fatimie w 1917 roku. Do grona Apostołów należą ludzie dobrej woli, których życzeniem jest wspieranie Stowarzyszenia w wydawaniu licznych publikacji na temat objawień fatimskich i prowadzeniu w całej Polsce, a nawet poza jej granicami, akcji informujących o orędziu Matki Bożej. Dzięki działaniom Stowarzyszenia do domów kilkuset tysięcy polskich rodzin trafiła znana w wielu krajach świata, bestsellerowa książka „Fatima – orędzie tragedii czy nadziei”. Grupa Apostolatu stale się powiększa, w 2019 roku liczba członków przekroczyła 60 tysięcy.

 

Liczne kampanie, które prowadzi Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi


Oprócz Orędzia Fatimskiego, Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi promuje inne formy katolickiej pobożności, m.in. modlitwę różańcową i książkę „Różaniec – ratunek dla świata” (z dołączonym różańcem) oraz kult Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z książką „W Nim złożyć wszelką nadzieję” i obrazem Bożego Serca. Wraz z książką Dar Maryi na trudne czasy rozesłano już ponad 525 tysięcy Cudownych Medalików, a w ramach akcji „Maryja Królową Rodzin” udało się działaczom Stowarzyszenia w całej Polsce rozprowadzić ponad 750 000 pięknych wizerunków Matki Bożej Fatimskiej. Jednym z ostatnich przedsięwzięć Instytutu jest kampania dotycząca kultu Bożego Miłosierdzia, w ramach której wydano we współpracy z Wydawnictwem Diecezjalnym i Drukarnią w Sandomierzu książkę „Świadectwo Bożego Miłosierdzia”.

 

Niemal od początku istnienia Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi prowadzi pracę z młodzieżą. W tym celu powołano do życia dwie sekcje młodzieżowe: Sekcję Rycerską Lepanto, skupiającą młodszą młodzież męską, oraz Krucjatę Młodych, którą tworzą studenci w kilku ośrodkach akademickich Polski. Ostatnia z wymienionych grup prowadziła udanie m.in. akcję „Nie wstydzę się Jezusa”, w ramach której ponad milion Polaków zamówiło brelok z krzyżem i cytatem z Ewangelii wg. św. Mateusza: „Kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem”.


 

Robert Lewandowski w ramach akcji Nie wstydzę się Jezusa

 

"Nie wstydzę się Jezusa" i najsłynniejszy brelok w Polsce

 

Kiedy w 2011 roku całą Polskę obiegła informacja, iż w jednej z wrocławskich szkół grupa uczniów otwarcie zażądała od dyrekcji zdjęcia krzyży ze ścian, wydawało się, że jej śladem pójdą kolejne placówki, a walec antychrześcijańskiej agendy przejedzie przez nasz kraj, tak już przejechał w państwach zachodniej Europy. I wtedy stało się coś zupełnie niesamowitego i niezrozumiałego dla wrogów Kościoła. Światło dzienne ujrzała akcja „Nie wstydzę się Jezusa”, która – co dobitnie widać po 9 latach – utrzymała symbol Chrystusa na ścianach i w sercach wielu Polaków.

 

Za inicjatywą powstrzymania antykatolickiej fali stali młodzi. A dokładnie rzecz ujmując, uczniowsko-studencka grupa konserwatystów „Krucjata Młodych”, działająca przy Fundacji Instytut Ks. Skargi Kraków znał „Skargowców” z poprzednich inicjatyw, jak choćby akcja masowego sprzeciwu wobec pierwszej legalnej manifestacji homoseksualistów w grodzie Kraka w 2005 roku, którą szczególnie odczuli pracownicy magistratu. Działacze Instytutu byli bowiem zdolni do zmobilizowania kilkunastu tysięcy osób z Krakowa i okolic, które to przyjechały pod Urząd Miasta Krakowa, by osobiście (sic!) złożyć tam swoją petycję przeciwko wydaniu zgody na marsz.

 

Instytut Ks. Skargi Kraków - działania


Sprawa z początku 2011 roku nie dotyczyła jednak Krakowa, lecz tematycznie kreowana była na problem ogólnopolski. Woltę przeciwko krzyżowi nagłośniła „Gazeta Wyborcza”, a osoby z nią związane – jak się później miało okazać – były wręcz inspiratorami uczniowskiego buntu. Dyrekcja wrocławskiego liceum, po początkowym szoku i braku zdecydowania, otrzymawszy sygnał, iż poza mainstreamowymi mediami i krótkotrwałym rozgłosem, jedyną realną siłą wokół szkoły są uczniowie katoliccy, nie wydała zgody na zdjęcie krzyża, ale zdecydowała o organizacji debaty między uczniami i nauczycielami z jednej strony wierzącymi a z drugiej strony – ateistami. Strona pierwsza otrzymała posiłki m.in. z Frondy (na debatę przybył dr Tomasz Terlikowski), strona druga – od środowisk ateistycznych (stawił się prof. Jan Hartman).


Przed debatą do gry włączył się Instytut Ks. Skargi Kraków wydelegował nie tylko własnych przedstawicieli, ale także wyposażył ich w kilkaset breloków o prostym wzorku. Miały one wygrawerowany duży krzyż oraz dwa napisy: na awersie „Nie wstydzę się Jezusa”, a na rewersie cytat z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 10,33): „Kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem”. Na miejscu we Wrocławiu okazało się, że breloki zeszły wśród uczniów na pniu, a wiele osób obeszło się smakiem. Na debacie prawie cała sala kibicowała opcji katolickiej, która – co przyznali także niektórzy lewicowi publicyści – wypadła bardziej przekonująco na tle bladych z nerwów młodych ateistów.

 

Debata przesądziła o porażce uczniów, ale to był dopiero początek kontrrewolucyjnej lawiny. Już w połowie lutego 2011 roku wystartowała strona mt1033.pl, a na niej... możliwość bezpłatnego zamówienia takiego samego breloka, jak ten rozdawany we Wrocławiu. Przedstawiciele Instytutu Ks. Piotra Skargi i Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej (współorganizatora akcji) nie ukrywali, że inicjatywa „Nie wstydzę się Jezusa” wymagała niemałej inwestycji finansowej, ale warto było ją przedsięwziąć. Na stronę mt1033.pl garnęły setki tysięcy internautów, a breloki rozdawano także podczas organizowanych przez cały rok spotkań Krucjaty Młodych z uczniami szkół, uczestnikami obozów i lokalnych zlotów katolickiej młodzieży. Impet akcji był tak ogromny, że już pod koniec roku obwieszczono przekroczenie liczby 500 tysięcy rozdanych breloków!

 

Ambitne i kreatywne pomysły katolickich działaczy iwspółpracujących z nimi młodych konserwatystów z Krucjaty doprowadziły m.in do stworzenia lukratywnego klubu ambasadorów akcji „Nie wstydzę się Jezusa”. Nazwiska celebrytów powalały, gdyż często były to osoby z pierwszych stron gazet, o których opinia publiczna często wcześniej nawet nie wiedziała, że są katolikami. Przykłady? Oto one: Radosław Pazura, Jan Pospieszalski, Robert „Litza” Friedrich, Michał Lorenc, ekipa z kabaretu Mumio, Tomasz Zubilewicz, Krzysztof Ziemiec, Przemysław Babiarz, a także gwiazdy sportu: Agnieszka Radwańska, Robert Lewandowski i Jakub Błaszczykowski.

 

Akcja „Nie wstydzę się Jezusa” trwała aż do 2014 roku. W jej ramach rozprowadzono po Polsce łącznie blisko 1,2 mln breloków. Dziś w dużych miastach i na wsiach wciąż można spotkać ludzi, u których przy plecakach lub torebkach mieni się srebrny krzyżyk na breloku z tytułową deklaracją wiary. Natomiast pozłacane egzemplarze breloków zostały złożone do słynnego skarbca w sanktuarium na Jasnej Górze. Tak się broni krzyża w przestrzeni publicznej!


Źródło: własne + materiały ze Stowarzyszenia Piotra Skargi