SZUKAJ
 
10
GRUDNIA   2019
Zaproponuj artykuł
 

Instytut ks. Piotra Skargi – dzieło katolików, którzy „budzą sumienia Polaków”

Data publikacji: 2017-07-06 14:00  |  Data aktualizacji: 2018-05-17 08:19:00
Instytut ks. Piotra Skargi – dzieło katolików, którzy „budzą sumienia Polaków”
Instytut Ks. Piotra Skargi od ponad 10 lat organizuje Marsze Dla Życia i Rodziny w wielu miastach Polski

Od blisko dwudziestu lat istnieje w Polsce coraz liczniejsze środowisko katolików świeckich, przywiązanych do tradycyjnej pobożności katolickiej i konserwatywnych idei. Uwagę i działalność tych ludzi - występujących nierzadko pod hasłem "tradycja, rodzina, własność" - skupia Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi - fundacja założona w Krakowie w 2001 roku przy Stowarzyszeniu Kultury Chrześcijańskiej dla usprawnienia jego działalności. Czym zajmuje się Instytut, jakie prowadzi kampanie społeczne? Wbrew pozorom i opinii części mediów, nie ma tu żadnych tajemnic.


Wśród działań Instytutu wymienić można m.in.: produkcję i kolportaż materiałów dotyczących ważnych spraw społecznych i religijnych, organizację spotkań, konferencji, szkoleń poruszających szeroką tematykę: społeczną, edukacyjną, ewangelizacyjną, polityczną, gospodarczą.

 

Instytut księdza Piotra Skargi to dzieło katolików świeckich, budujących niezależny ośrodek opinii i edukacji w duchu chrześcijańskim, ufundowany na pracy i ofiarności jej wolontariuszy, pracowników i przede wszystkim darczyńców. Fundacja nie Instytut w swej przeszło dziesięcioletniej misji budzenia sumień Polaków przeprowadził dziesiątki akcji propagujących tradycyjne wartości chrześcijańskie, rodzinne i patriotyczne. Każdy rok działalności zdaje się potwierdzać słuszność obranej misji. Sukcesy prowadzonych kampanii są bezsprzecznym dowodem łaski i opatrzności Bożej udzielanej Instytutowi oraz wszystkim jego darczyńcom przez wstawiennictwo Matki Bożej. 

 

Bronią małżeństwa i rodziny

Rodzina to jedna z podstawowych wartości promowanych przez Instytut. W ramach licznych kampanii działacze Instytutu propagują wartości afirmujące życie, od poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Popierają jako jedyny akceptowalny zdrowy model rodziny opartej na uświęconym związku kobiety i mężczyzny. Protestują przeciwko coraz bardziej nachalnej promocji homoseksualizmu, ideologii gender i tzw. związkom partnerskim.

 

W 2016 roku Instytut Ks. Piotra Skargi oraz Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi weszły do składu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Wybieraj życie”. Organizacje te, wraz z Fundacją PRO-Prawo Do Życia, Instytutem na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris i Stowarzyszeniem KoLiber podjęły trud wprowadzenia pod obrady polskiego parlamentu prawodawstwa zapewniającegoo pełną ochronę życia. Komitet przygotował projekt ustawy, który został zgłoszony do Sejmu jako obywatelska inicjatywa ustawodawcza. Pod projektem podpisało się ponad 460 tysięcy Polek i Polaków. Sejm najpierw inicjatywę przyjął i skierował do komisji, po czym – w trakcie drugiego czytania – większością głosów projekt odrzucono.

 

Głoszą orędzie Matki Bożej Fatimskiej

Apostolat Fatimy to inicjatywa Instytutu im. ks. Piotra Skargi zapoczątkowana w 2003 roku, będąca formą modlitewnego i finansowego zaangażowania przyjaciół i dobrodziejów Instytutu w aktywne propagowanie orędzia Matki Bożej przekazanego przez nią światu w Fatimie w 1917 roku. Do grona Apostołów należą ludzie dobrej woli, których życzeniem jest wspieranie Instytutu w wydawaniu licznych publikacji na temat objawień fatimskich i prowadzeniu w całej Polsce, a nawet poza jej granicami, akcji informujących o orędziu Matki Bożej. Dzięki działaniom Instytutu do domów kilkuset tysięcy polskich rodzin trafiła znana w wielu krajach świata, bestsellerowa książka „Fatima – orędzie tragedii czy nadziei”. Grupa Apostolatu stale się powiększa, w 2017 roku liczba członków przekroczyła 50 tysięcy.

 

Liczne kampanie Instytutu

Oprócz Orędzia Fatimskiego, Instytut księdza Piotra Skargi promuje inne formy katolickiej pobożności, m.in. modlitwę różańcową i książkę „Różaniec – ratunek dla świata” (z dołączonym różańcem) oraz kult Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z książką „W Nim złożyć wszelką nadzieję” i obrazem Bożego Serca. Wraz z książką Dar Maryi na trudne czasy rozesłano już ponad 525 tysięcy Cudownych Medalików, a w ramach akcji „Maryja Królową Rodzin” udało się Instytutowi w całej Polsce rozprowadzić ponad 750 000 pięknych wizerunków Matki Bożej Fatimskiej. Jednym z ostatnich przedsięwzięć Instytutu jest kampania dotycząca kultu Bożego Miłosierdzia, w ramach której wydano we współpracy z Wydawnictwem Diecezjalnym i Drukarnią w Sandomierzu książkę „Świadectwo Bożego Miłosierdzia”.

 

Niemal od początku istnienia Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi prowadzi pracę z młodzieżą. W tym celu powołano do życia dwie sekcje młodzieżowe: Sekcję Rycerską Lepanto, skupiającą młodszą młodzież męską, oraz Krucjatę Młodych, którą tworzą studenci w kilku ośrodkach akademickich Polski. Ostatnia z wymienionych grup prowadziła udanie m.in. akcję „Nie wstydzę się Jezusa”, w ramach której ponad milion Polaków zamówiło brelok z krzyżem i cytatem z Ewangelii wg. św. Mateusza: „Kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem”.


 

PolskaKatolicka.pl