SZUKAJ
 
15
KWIETNIA   2024
Zaproponuj artykuł
 

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz: Jak walczyć z propagandą gender

Data publikacji: 2021-06-15 21:00  |  Data aktualizacji: 2022-03-12 20:42:00
Ks. prof. Paweł Bortkiewicz: Jak walczyć z propagandą gender
ks. prof. Paweł Bortkiewicz

Propaganda ideologii gender nie ustaje w czasach koronakryzysu. Tzw. edukatorzy seksualni oraz propagatorzy seksualizacji dzieci od pierwszych lat szkoły podstawowej lub nawet przedszkola starają się wykorzystać tryb nauki zdalnej do wchodzenia w kontakty z uczniami. Propagatorzy aborcji z kolei wyciągają dzieci na spotkania rzekomo poświęcone prawom człowieka i konstytucji. Jak radzić sobie z tymi patologiami, toczącymi naszych najmłodszych bliźnich? Ciekawych recept podczas Tygodnia Życia i Wolności dostarczył ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr.

 

Wykład księdza profesora uświetnił drugi dzień panelu #Edukacja w ramach organizowanego przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi i Stowarzyszenie „Polonia Christiana” wydarzenia pod nazwą Tydzień Życia i Wolności. W pierwszej części prelegent opowiedział o licznych rozmowach z młodymi ludźmi, którzy w sferze języka już zostali zmanipulowani przez ideologów genderowych. W kontaktach społecznych posługują się oni takimi abstrakcyjnymi sformułowaniami jak „małżeństwa homoseksualne”, czy też „płeć społeczna”.

 

Potrzeba mobilizacji i sformułowania mocnej odpowiedzi

„Jeżeli chcemy położyć kres inwazji tego niby-tęczowego terroru, to musimy zespolić wszystkie siły. Nie jest to banalne, bo domaga się autentycznej wiedzy co do tego, w czym tkwią te zagrożenia. Kryzys prawdy jest dzisiaj związany z kryzysem pojęć. Nasz święty papież Jan Paweł II podawał konkretne przykłady odnośnie tego, co współcześnie znaczą pojęcia takie jak „prawa człowieka”, „wolna miłość”, czy wreszcie „małżeństwo” – pojęcie, które staje się tematem całkowicie zakłamanym w stosunku do rzeczywistości” – mówił ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

 

Prelegent panelu #Kościół w ramach inicjatywy podjętej przez SKCh im. Ks. Piotra Skargi przytoczył również ważne słowa św. Jana Pawła II, który zwracał uwagę na to, że spór o człowieka nie skończył się wraz z upadkiem komunizmu. Ten spór trwa w dalszym ciągu, a pod pewnym względem nawet się nasila. Zdaniem ks. prof. Bortkiewicza, te słowa po 24 latach są jeszcze bardziej aktualne. Obecny dyskurs wymaga od strony katolickiej mobilizacji i najwyższego wysiłku.

 

Zasadniczo wyróżnił też trzy dogmaty statuujące ideologię gender. Po pierwsze, nie istnieje natura ludzka, ponieważ byt ludzki jest efektem kultury. Zatem męskość i kobiecość są jedynie konstrukcjami społecznymi zależnymi od kontekstu kulturowego.

 

Jako drugi dogmat wskazał on przekonanie o wielowiekowej dominacji mężczyzny nad kobietą oraz jej wykorzystywaniu, co ma czynić naczelnym zadaniem prawa cywilnego krajów demokratycznych ułatwienie przejęcia władzy przez kobiety dla uwolnienia od dominacji mężczyzn. W tym celu nie wolno wahać się przed ukazywaniem mężczyzny jako agresora i gwałciciela. Równie ważny akcent powinien wskazywać nierówność kobiety wobec mężczyzny, którą uwidacznia wchodzenie przez kobietę w rolę matki.

 

Po trzecie, naczelnym prawem „wyzwalającym” kobietę wedle ideologii gender ma być katalog praw reprodukcyjnych, z najważniejszym w nim tzw. prawem do aborcji. Te trzy dogmaty zostały przez prelegenta omówione i poddane miażdżącej krytyce.

 

Recepta na zanegowanie podstaw człowieczeństwa przez ideologię gender

Jak walczyć z przekazem budowanym na tych trzech głęboko błędnych przekonaniach? Zdaniem ks. prof. Bortkiewicza, trzeba użyć siły słowa m.in. poprzez powrót do ukazywania piękna Biblii i zawartego w niej obrazu stworzenia kobiety i mężczyzny. Opis ten wskazuje nie tylko właściwy podział biologiczny płci, ale także ukazuje rozróżnienie między światem człowieka a światem zwierząt.

 

„Pierwsze słowa człowieka, jakie zapisane są na kartach Biblii, to przecież okrzyk radości na widok kobiety (...) Dla katechetów, polonistów, kulturoznawców narzędziem jest właśnie ponowne odkrycie tej prawdy o stworzeniu. Te opisy są genialne. Mamy z jednej strony ogromny dogmat ateistyczny o tym, że człowiek nie jest osobą jako mężczyzna i kobieta, lecz produktem stosunków kulturowych i środowiskowych. Wobec tego musimy z drugiej strony wracać do prawdy o Bogu Stwórcy i o godności stworzenia, która jest właśnie najbardziej czytelna w perspektywie Stwórcy” – powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

 

Cały 35-minutowy wykład wybitnego teologa i kaznodziei ks. prof. Bortkiewicza można obejrzeć na kanale PCh24TV. To świetny poradnik dla rozmów, jakie czekają nas o człowieku z naszymi bliźnimi, a szczególnie z agnostykami i ateistami.