SZUKAJ
 
04
MARCA   2024
Zaproponuj artykuł
 

Msza Trydencka, czyli ołtarz na Golgocie

Data publikacji: 2019-03-05 15:00  |  Data aktualizacji: 2019-03-05 17:07:00
Msza Trydencka, czyli ołtarz na Golgocie

Jak często się mylnie sądzi - Sobór Watykański II ustalił nowy ryt liturgii, który zstąpił Mszę Świętą Trydencką, zwaną też przedsoborową. Tymczasem nie została ona zniesiona, a dokument Benedykta XVI z 2007 roku Summorum Pontificum potwierdził ten stan rzeczy. Poza kilkoma uwagami, takimi jak możliwość wyznaczenia przez biskupów kapelanów przygotowanych do sprawowania tej mszy czy apel do proboszczów, by nie odmawiali wiernym sprawowania tradycyjnej liturgii przy okazji udzielenia sakramentów, dokument nie zmienia niczego w samej Mszy Trydenckiej. Czym różni się mszał według "nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego" od powszechnie sprawowanej mszy posoborowej?Sobór Trydencki z roku 1570 zalecił ujednolicenie mszału. Powszechnie wiadomo, że od powszechnie sprawowanej we współczesnych kościołach różni się ona językiem (łacina, choć kazanie nadal wygłasza się w języku narodowym), sprawowaniem liturgii przez prezbitera tyłem do wiernych i chorałem gregoriańskim, który powinien jej towarzyszyć w miarę możliwości, a przy uroczystych okazjach - obowiązkowo.

 Na stronie stowarzyszenia Una Voce Polonia, popularyzującego Mszę Św. Trydencką w Polsce, ks. Dawid Pietras objaśnia fundamentalną teologiczną różnicę: 

 

"Msza posoborowa kładzie nacisk na Ostatnią Wieczerzę i radość ze zmartwychwstania Pana. Natomiast Msza trydencka akcentuje Ofiarę Pana Jezusa poniesioną na Krzyżu dla naszego zbawienia, Jego cierpienie i miłość do nas. W trakcie Mszy trydenckiej wierny niejako stoi na Golgocie pod ukrzyżowanym Chrystusem podobnie, jakby to było dwa tysiące lat temu."


Ta zasadnicza różnica ujawnia się także w różnych interesujących detalach. Msza Trydencka zawiera w sobie o wiele więcej powtarzanych gestów kapłańskich, oblicza się je na około pięciuset. Kapłan podczas nabożeństwa ubiera się najczęściej w charakterystyczny ornat rzymski. Stojąc przodem do ołtarza większość tekstów odmawia po cichu, zaś wierni częściej zachowują postawę klęczącą. Na przykład w mszy posoborowej na słowa i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało... klęka się jedynie podczas Bożego Narodzenia - w nadzwyczajnym rycie rzymskim ten gest powtarza się na każdej mszy. Komunię świętą przyjmuje się tylko pod postacią chleba i na klęcząco, udzielają jej wyłącznie osoby duchowne.

 

Mszę Trydencką rozpoczyna Psalm 42. Mamy w niej tylko dwa czytania, a współczesny psalm podzielony na zwrotki i refren zastępuje graduał lub tractus. Liturgię słowa, czyli Mszę Wiernych, kończy Credo, nie odmawia się natomiast modlitwy powszechnej. Przygotowanie do Przeistoczenia przebiega w zupełnej ciszy. Modlitwę Sanctus i dalsze słowa towarzyszące Przeistoczeniu prezbiter odmawia również po cichu. Pater Noster, czyli Ojcze Nasz, to także samodzielna modlitwa kapłana, do którego wierni dołączają od słów sed libera nos a malo, czyli ale nas zbaw ode złego. Charakterystyczną różnicą jest odczytanie po błogosławieństwie Ostatniej Ewangelii, czyli początku Ewangelii św. Jana. Przy A Słowo stało się Ciałem wierni klękają.

 

Przeżywając Mszę Trydencką warto pamiętać, że wszystkie jej rytuały i gesty niosą głębokie zakorzenienie w Ofierze Jezusa Chrystusa.