SZUKAJ
 
09
GRUDNIA   2023
Zaproponuj artykuł
 

Polska królestwem Maryi? To były ważne słowa Sławomira Olejniczaka

Data publikacji: 2022-04-26 18:00  |  Data aktualizacji: 2022-08-17 23:32:00
Polska królestwem Maryi? To były ważne słowa Sławomira Olejniczaka
Śluby Jasnogórskie w XXI wieku uroczyście ponowniono dzięki inicjatywie SKCh im. Ks. Piotra Skargi

Śluby Jasnogórskie to nadal niespełnione zobowiązanie naszego narodu. W XXI wieku na płaszczyźnie społecznej podejmowane były próby ideowego i duchowego powrotu do tych przyrzeczeń. Sławomir Olejniczak, prezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi stawia celną diagnozę stanu “polskiego ducha” w kontekście współczesnego kryzysu – także tego związanego z koronawirusem i nowym światowym układem sił.

 

Treść Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego odwołuje się do fundamentalnych zasad społecznego i chrześcijańskiego życia, zwłaszcza poszanowania godności życia, ochrony wiary i moralności. Jako że powyższe nie są tylko ideami, ale prawdziwym fundamentem rzeczywistości, zgodnie z treścią przyrzeczenia zobligowani jesteśmy do walki w ich obronie, nawet za cenę własnego życia. Postawa ta znajduje swoje uzasadnienie w słowach Jezusa “kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.” (Mt 10, 33)

 

Postępująca lewicowa i antychrześcijańska ideologia realizuje w Polsce przeciwne tym cnotom procesy. Prezes Sławomir Olejniczak zwraca uwagę na to, że tak jak i w całym świecie, tak też w Polsce otoczka wokół rozprzestrzeniania się koronawirusa doprowadziła do głębokich zmian społecznych, atomizacji społeczeństwa, i wykształcenia się niepożądanych i szkodliwych dla ludzkiej wspólnoty zachowań i emocji. W ramach tych zmian, długi już proces odrywania narodu polskiego od Boga, znalazł również wyraz w ograniczaniu dostępu do kultu Bożego i godnego celebrowania największych misteriów wiary.

 

Błogosławiony Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński w 1955 roku, gdy przewożono go do Komańczy, czwartego już miejsca internowania, zwrócił uwagę na podobieństwo swojej trasy do trasy króla Jana Kazimierza. Zbliżała się właśnie 300. rocznica ślubów z 1656 roku, a, jak zauważa prezes Sławomir Olejniczak, kardynał Wyszyński miał świadomość, że królewskie ślubowanie nie zostało wypełnione.

 

Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi, którego prezesem i jednym z założycieli jest Sławomir Olejniczak, stoi na straży wartości, które naród polski zadeklarował i przyrzekł bronić w ślubach lwowskich i jasnogórskich. To właśnie dzięki zaangażowaniu tego środowiska - i dzięki pomysłowi prezesa Olejniczaka - w 2016 r. przeprowadzono ogólnopolską kampanię ponowienia Ślubów Jasnogórskich.


Dołączyć mógł każdy, dzięki czemu imię i nazwisko odmawiającego śluby trafiało później na specjalny, zdobiony zwój, wydany z okazji rocznicy tego ważnego wydarzenia. W sumie w akcji tej wzięło udział aż 67 tysięcy polskich katolików. W końcówce sierpnia dokonano uroczystego złożenia zwoju z tekstem ślubów w skarbcu klasztoru na Jasnej Górze.