SZUKAJ
 
25
MAJA   2024
Zaproponuj artykuł
 

Poznaj 5 wskazówek ks. Piotra Skargi dla polskiego patrioty

Data publikacji: 2021-03-26 14:00  |  Data aktualizacji: 2021-03-26 18:08:00
Poznaj 5 wskazówek ks. Piotra Skargi dla polskiego patrioty
5 wskazówek ks. Piotra Skargi

Był tytanem intelektu. Wskazywały na to nie tylko jego liczne dzieła, czy też oratorskie popisy w obecności króla, posłów i senatorów, ale nawet zbadany naukowo pośmiertnie mózg ks. Piotra Skargi, który cechowały wybitne rozmiary i waga. W całej wielotomowej, wiekopomnej spuściźnie królewskiego kaznodziei warto rozejrzeć się za myślami, które mogą być patriotycznym drogowskazem dla współczesnych. Takich 5 cytatów postanowiliśmy wybrać z twórczości Skargi i opublikować w tym artykule.


Warto przypomnieć, iż postać Sługi Bożego ks. Piotra Skargi jest żywo obecna na kartach historii Polski oraz znajduje też odniesienia we współczesnych czasach. Do jego działalności i myśli politycznej odwołują się organizacje takie jak Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi - wraz z jego mottem "Przebudźmy sumienia Polaków!". O Skardze powstają też książki (tylko w ostatniej dekadzie album Kaznodzieja Narodu, książka Boży podżegacz. Opowieść o ks. Piotrze Skardze) oraz filmy (Skarga - w reżyserii Jarosława Mańki).


Postać kaznodziei króla Zygmunta III Wazy i propagatora wielu społecznych dzieł dobroczynnych zyskała na popularności także dzięki zakończonemu w 2014 roku procesowi beatyfikacyjnemu na szczeblu Archidiecezji Krakowskiej. Kwestia wyniesienia Piotra Skargi na ołtarze jest teraz na wokandzie w Watykanie i oczekuje na kolejne kroki. Jeśli wszystko miałoby się zakończyć wyniesieniem na ołtarze wspomnianego Sługi Bożego, to powinniśmy się spodziewać wydania dekretu o heroiczności cnót kandydata oraz poszukiwań dla cudu potwierdzającego jego żywe wstawiennictwo w Niebie.

 

Rozważając te kwestie i czyniąc refleksję nad uniwersalnością dorobku ks. Piotra Skargi, warto pamiętać o tych 5 wskazówkach, które słynny jezuita pozostawił nam w różnych swoich dziełach.


Pięć wskazówek dla potomnych od ks. Piotra Skargi

 

1. "Miłość rodzi zgodę. Zgoda bez miłości być nie może.Im szersza miłość, tym lepsza. Im szersza zgoda, tym lepsza."

 

2. "Wiara bez dobrych uczynków jest jak drzewo bez owocu."

 

3. "Rzecze kto, ksiądz się wdawa w politykę. Wdawa się i wdawać się winien, nie w rządy jej ale, aby jej grzechy nie gubiły i wykorzenione z niej były, a dusze ludzkie w niej nie ginęły."

 

4. "I lepiej być miastu bez murów, rzekł jeden, niźli bez praw. Bo obronić się jakim wojskiem może, a bez praw stać i trwać żadne nie może."

 

5. "upominałem, aby obie matce swoje, Kościół Boży i Ojczyznę, w jednym końcu złączone, wiernie i uprzejmie miłowali; aby ich kacerstwy nie rozróżniali, a niezgody między nimi nie siali, którą się obiedwie zabijają. Aby wierną radę dawali, na samo się dobre pospolite oglądając, abyśmy i prywaty swoje dla niego radzi tracąc, gdyby tego potrzeba."