SZUKAJ
 
25
MAJA   2024
Zaproponuj artykuł
 

Ratuj polskie lasy - podpisz petycję

Data publikacji: 2014-01-23 13:00  |  Data aktualizacji: 2014-01-23 15:05:00
Ratuj polskie lasy - podpisz petycję
Fot. pl.wikipedia.org

Rząd szykuje się do skoku na Lasy Państwowe. Jeszcze nie odbudowano stanu zalesienia sprzed II Wojny Światowej, gdy Niemcy wycięli nam ponad 3/4 stanu lasów. (Niemcy przerabiali drewno na benzynę, aby ich samoloty mogły latać, a czołgi jeździć). Ale grupa Donalda Tuska już ma na celowniku Lasy i zamierza doprowadzić do ich bankructwa i sprzedaży. Tak jak zrobiła w różnych ekipach z większością dochodowych przedsiębiorstw.

Zbieramy podpisy w obronie lasów i polskiej ziemi 2014-01-21 Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski ogłasza inicjatywę zbierania podpisów pod wnioskiem o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiej Ziemi zawierającemu następujące pytania:

1. Czy jesteś za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, określonego w ustawie z dn. 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. 2011 nr 12 poz. 59, ostatnia zmiana Dz. U. 2013 nr 628 poz. 1247), co zabezpiecza dotychczasową rolę tego podmiotu w wypełnianiu potrzeb narodowych?

2. Czy jesteś za zobowiązaniem rządu do pilnych renegocjacji Traktatu Akcesyjnego w zakresie wolnego obrotu ziemią dla obcokrajowców w Polsce – uwzględniając, iż stanowisko Rządu do zmiany w traktacie powinno być następujące: Zakup polskiej ziemi przez obcokrajowców będzie możliwy od roku, w którym siła nabywcza średniej pensji Polaka będzie stanowiła minimum 90% średniej siły nabywczej średniej pensji mieszkańców 5 najbogatszych Państw UE.

Aby uruchomić referendum potrzebnych jest minimum pół miliona podpisów.

Poniżej zamieszczamy listę do zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum oraz uzasadnienie wniosku i poddanie pod referendum przyszłości PGL LP.

Podpisane listy należy przesyłać na adres:

Prof. Jan Szyszko. Poseł na Sejm RP, Prezes Stowarzyszenia Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, Sejm RP. ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa

Więcej informacji oraz listy podpisów do pobrania na stronie Solidarni2010.pl.